Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 13786 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 14013 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 13939 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 13787 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 14168 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 13647 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 14037 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 13493 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 13710 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 14073 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 13418 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 13584 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 14005 zobrazení