Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 14260 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 14445 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 14425 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 14258 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 14639 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 14123 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 14474 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 13920 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 14195 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 14536 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 13863 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 14034 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 14464 zobrazení