Sme IT oporou a partnerom na dlhé trate

Zero Downtime Support
Zero Downtime

Support

Sme členmi Vášho tímu a partnerom pre spoľahlivú prevádzku.

Zabezpečuje permanentnú funkčnosť a dostupnosť IT infraštruktúry, zatiaľ čo Vy sa môžete plne venovať svojim obchodom, procesom či službám. Zároveň sa vďaka tejto službe výrazne zmierni tlak na Vaše IT oddelenie, keďže časť zodpovednosti za prevádzku IT infraštruktúry preberá naša spoločnosť.


Výhody:

 • zvýšenie úžitku IT pre Vašu hlavnú činnosť
 • prenesenie zodpovednosti na nás
 • podpora a vybudovanie hybridnej prevádzky cloud a on-premise
 • podpora cloud riešení a technológií (DRaaS, DevOps...)
 • riadené náklady na IT
 • rýchla reakcia na vzniknuté problémy a udalosti ohrozujúce prevádzku IT
 • IT nezávislé na personálnom zabezpečení
 • podpora silnými technologickými partnermi (IBM, HPE, DELL EMC...)
 • okamžité prístupy k novým technológiám a trendom v IT
 • pravidelné reportovanie stavu IT
 • jednotný kontakt pre koordináciu riešenia Vašich požiadaviek
 • IT prostredie pod kontrolou - zdokumentované, zmonitorované
 • presne definovaný rozsah činností a zodpovedností
 • minimalizácia kontraktov na podporu IT prostredia
Zero Downtime Support - Výhody

Rozsah služieb poskytovaných v rámci Zero Downtime Support:

Reaktívne služby


Zero Downtime Support - Proaktívna úroveň
 • hotline a helpdesk, kde sú prijímané servisné správy a Vaše požiadavky
 • vzdialená alebo lokálna diagnostika, vyhodnocovanie porúch a vykonávanie činností, ktoré vedú k rýchlemu odstráneniu poruchy alebo vyriešeniu nedostupnosti

Proaktívne služby


Zero Downtime Support - Reaktívna úroveň  
 • permanentný monitoring Vašej infraštruktúry až po aplikačnú úroveň a monitoring dostupnosti
 • periodický kontroling, analýzy Vášho IT prostredia, reporty
 • riadená inštalácia a implementácia zmien vo Vašej IT infraštruktúre na základe výstupov a doporučení z periodických kontrol

Asistované služby


Zero Downtime Support - Úroveň asistovanej služby  
 • činnosti poskytované našimi špecialistami, ktoré nie sú vo vyššie uvedených službách
 • aktivity na vyžiadanie, napr. inštalácia operačných systémov, upgrade hardvéru a softvéru, rekonfigurácia infraštruktúry, migrácia dát, príprava a migrácia systémov na vyššiu úroveň a podpora pre zabezpečenie tzv. business continuity atď.
Čo získate s našimi službami?
Prečítajte si o našich projektoch