Prechod na SAP S/4 HANA s IBM

Čo je SAP HANA

Rýchla a výkonná databáza SAP HANA, ktorá poskytuje analýzu údajov v reálnom čase a s viacerými modelmi, slúži ako platforma pre softvér na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a ďalšie podnikové aplikácie.

SAP HANA (High-performance Analytic Appliance) je multimodelová databáza, ktorá ukladá údaje do pamäte namiesto ich uchovávania na disku. Výsledkom je niekoľkonásobne rýchlejšie spracovanie údajov ako v prípade diskových dátových systémov, čo umožňuje pokročilú analýzu v reálnom čase.

SAP HANA, ktorá slúži ako platforma pre softvér na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a ďalšie podnikové aplikácie, môže byť nasadená na hardvérovej infraštruktúre v dátovom centre v rámci podniku, v cloude alebo v takzvanom v hybridnom cloudovom režime.

SAP HANA integruje údaje z viacerých oblastí v rámci organizácie, napr:

      •    Tradičné obchodné dokumenty - vrátane zmlúv a tabuliek
      •    UX/UI (User Experience/User Interface) - vrátane webových formulárov, e-mailov a iných
            interakcií so zákazníkmi
      •    Mobilné zariadenia - informácie z mobilných zariadení zákazníkov a Vašich zamestnancov
      •    IoT (Internet vecí) - údaje z mnohých snímačov, ktoré fungujú v každom aspekte podniku, od
            skladov a nákladných vozidiel až po obchody a kancelárie

Systém SAP HANA nielenže integruje všetky tieto údaje; dokáže tiež použiť strojové učenie a umelú inteligenciu na ich okamžitú a hĺbkovú analýzu, čím urýchľuje rozhodovanie v reálnom čase, poskytovaním kľúčových informácií o prevádzke spoločnosti.

Mnohé organizácie majú obrovské množstvo údajov, ktoré v podstate ležia v dátovom sklade a neposkytujú žiadnu hodnotu, pričom ide o terabajty nevyužitého potenciálu, ktorý by sa dal využiť na urýchlenie obchodného vplyvu a poskytnutie väčšej hodnoty zákazníkom.

Vďaka bleskovému spracovaniu dát v pamäti a analýze dát v reálnom čase, založenej na strojovom učení, SAP HANA využíva údaje spoločnosti a využíva ich v jej prospech, čím zefektívňuje procesy, odstraňuje chyby a poskytuje výhody klientom, zákazníkom a zamestnancom.

      •    Zvýšte spokojnosť zákazníkov vďaka aktuálnej dostupnosti produktov, ku ktorým máte prístup z
            akéhokoľvek smartfónu.
      •    Udržujte zamestnancov spokojných so zjednodušenými účtovnými procesmi, okamžitými
            aktualizáciami a vylepšenými platformami na spoluprácu.
      •    Pomôžte manažérom a vedúcim pracovníkom plánovať budúcnosť pomocou prediktívnej
            analytiky, ktorá dokáže predpovedať problémy v dodávateľskom reťazci, riadiť peňažné toky a
            integrovať pracovné postupy tímov na zvýšenie efektivity.

Prečo je SAP HANA dôležitá

Čo je SAP

SAP (historicky skratka pre Systems, Applications and Products in Data Processing) je nemecká softvérová spoločnosť, ktorá vyvíja systémy plánovania podnikových zdrojov (ERP) a ďalšie obchodné balíky na pomoc pri riadení prevádzky a interakcií so zákazníkmi.

Spoločnosť SAP prešla na cloudové produkty v roku 2012, keď prvýkrát vyvinula zariadenie SAP HANA. V roku 2015 spoločnosť SAP uviedla na trh SAP S/4HANA, obchodný balík novej generácie určený len na prevádzku na serveri HANA.
 
 
Je potrebná príprava prostredia a výber partnera, ktorý Vás bude sprevádzať celým procesom. Naša spoločnosť sa venuje téme infraštruktúry už vyše 10 rokov, pričom pridanou hodnotou je dôkladná znalosť technológií a najnovších trendov v budovaní a prevádzkovaní IT infraštruktúry. Dokážeme profesionálne pomôcť pri analýze, príprave a plánovaní, poradiť s výberom služieb a samozrejme, stojíme aj pri celej implementácii infraštruktúry.

Ako začať s prechodom

Čo Vám prinesie prechod

1

High Availability architektúra

2

Dostatočný a optimálny výkon

3

24x7 podpora = spoľahlivý partner

4

Rýchlejšie poskytovanie a maximalizácia doby prevádzkyschopnosti

5

Rýchlejšie prehľady

6

Vlastný databázový systém (in-memory databáza)

7

Zlepšenie celého systému riadenia

8

Rozšírenie možnosti podnikania, výhody oproti konkurencii

9

Zlepšenie komunikácie a spolupráce s partnermi a dodávateľmi

10

Cenovo dostupné - cena, pri ktorej má CFO, CTO dôvod na úsmev

 
 

Ako funguje riešenie S/4 HANA na IBM Power

•    Power H922 plne certifikovaný server pre SAP HANA (rovnako ako všetky ďalšie systémy z POWER9
      ponuky)
•    Power H922 podporuje prevádzku až 4 x PROD prostredí na jednom fyzickom serveri
•    Power H922 - v porovnaní s x86 servermi vyššia úroveň RAS - spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť
•    V kombinácii s IBM Storage diskovým poľom väčšia flexibilita, škálovateľnosť a možnosť využitia
      “Live partition Mobility“
•    Stávajúce diskové pole Storwize v5030, pripojené cez FC protokol plne certifikované na HANA
•    Backupy realizované prostredníctvom riešenia IBM Spectrum Protect for ERP (integrácia do SAP
      HANA)
•    Minimalistické riešenie s maximálnym výkonom a maximálnym stupňom konsolidácie celého SAP
      landscape
•    Viac-vláknové RISC procesory - vysoký ”performance per core” - menej SW licencií
•    Výkon jadra procesoru je 2,5 - 3x väčší oproti x86 (Až 8000 SAPS/core pri P10 CPU) (zdroj......)
•    Priepustnosť RAM pamäte 230GB na socket vďaka L4 cache
•    Vyššia kapacita RAM/socket a viac kanálov do RAM
•    Lineárna škálovateľnosť do maximálneho počtu CPU a RAM
•    PCIe4 zbernica pre NVMe Flash - NSE
•    Virtualizácia integrovaná do firmware servera bez penalizácie
•    Technológia CPU - budúcnosť POWER10
•    Rekonfigurácia podľa aktuálnej záťaže je možná kedykoľvek
•    Porovnateľná investícia naviac s nižším TCO

Výhody nových funkcionalít

Rýchlosť


•    In-memory computing
•    Zmena spôsobu ukladania dát v DB
•    Zmena vývojárskej paradigmy (presun záťaže
      zhora nadol)
•    Paralelné procesy

 

Produktivita


•    FIORI - nové užívateľské rozhranie, webové
      prostredie mobilné aplikácie
•    Automatizácia procesov (workflow, ...)
•    Notifikácia na základe vzniknutej udalosti
      (Situation Handling)Zjednodušenie


•    Zjednodušený dátový model vo vybraných
      oblastiach
•    Uľahčenie práce pre programátorov
•    Pokrytie širšieho počtu procesov štandardom
      (nové procesy a funkcionality)


Reporting (integrovaný)


•    Dostupnosť dát v čase
•    Flexibilita spracovania výstupov
•    Prístup k reportom (FIORI)
•    Prediktívne analýzy


Digitalizácia (Workflow)

•    Schvaľovanie dokumentov
•    Elektronizácia a zrýchlenie procesov
•    Kontrola a sledovanie procesov
•    Formuláre - využívanie Adobe Forms 

 

Prípadové štúdie SAP HANA

SAP a IBM ako globálni strategickí partneri spolupracujú a prinášajú spoločné inovácie už viac ako 25 rokov. Od príchodu SAP HANA v roku 2012 vyvinula spoločnosť IBM rôzne softvérové a hardvérové riešenia, ktoré sú certifikované na SAP HANA a prinášajú výkonné, stabilné a bezpečné riešenia pre túto platformu.

Prípadové štúdie ukazujú, že spoločnosti, ktoré migrovali svoje ERP prostredia na SAP HANA s podporou IBM Power Systems™, využívajú vyšší výkon aplikácií, pokročilé digitálne samoobslužné služby pre zákazníkov, agilné mobilné možnosti a ďalšie.


Zdroj: https://www.ibm.com/topics/sap-hana