Najbližšie k nulovému výpadkuČo je Zero Downtime?

Veríme, že každá prevádzka IT sa dá vyladiť tak, aby sa priblížila k nulovému výpadku - Zero Downtime.  

Zero Downtime je súbor skúseností, overených postupov, technologických riešení pre vysokú dostupnosť, obnovy po havárii, kapacitných a výkonnostných návrhov funkčnej IT architektúry, spôsobov ukladania dát, ich správu a ochranu, monitorovanie a manažment IT služieb. Zero Downtime je nosným konceptom eGroup Solutions, a. s. Jeho úlohou je zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť všetkých IT systémov u klienta. Pretože iba s nulovým výpadkom je možné naplno sa venovať hlavným úlohám.


Zero Downtime Vás prevedie cestou, ako prevádzkovať IT:

  Zero Downtime Infrastructure

Zero Downtime

Infrastructure

Integrácia certifikovaných
technológií

Zero Downtime Support

Zero Downtime

Support

Partner pre spoľahlivú prevádzku

Zero Downtime Center

Zero Downtime

Center

Riadiace centrum IT

Zero Downtime Cloud

Zero Downtime

Cloud

Trvalá a bezpečná
dostupnosť

Zero Downtime Services

Zero Downtime

Services

Využite naše skúsenosti

Naši partneri

Spolupracujeme s najlepšími dodávateľmi a vývojármi informačných systémov, ktorí v nás majú overeného partnera zodpovedného za technickú architektúru i samotnú prevádzku všetkých riešení celej IT infraštruktúry.

eGroup Solutions

eGroup Solutions, a. s. od svojho vzniku navrhuje modernú architektúru IT infraštruktúr spolu s výberom vhodných technológií, s následnou implementáciou a podporou pre zabezpečenie bezvýpadkovej IT prevádzky. 

Sme partnerom pre IT oddelenia mnohých spoločností ako druhá a tretia úroveň podpory, ktorá rieši incidenty, konfiguračné zmeny a súčinnosť jednotlivých technológií prevádzkujúcich informačné systémy. Naša dôslednosť, skúsenosti a poctivé riešenia sú overenou pridanou hodnotou, o ktorú sa opierajú komerčné spoločnosti aj štátne inštitúcie, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Aktuálne