Zero Downtime Center

Základným predpokladom bezvýpadkového poskytovania IT služieb je efektívne riadenie služieb a súvisiacej technickej infraštruktúry, vrátane poskytovania podpory používateľom. IT manažéri sa pri svojej práci denne stretávajú s náročnými úlohami typu:

 • zabezpečiť a ochrániť cenné údaje spoločnosti pred poškodením, stratou, zneužitím a odcudzením,
 • zabrániť nepredvídaným výpadkom vedúcim v konečnom dôsledku k ohrozeniu dobrého mena spoločnosti a zníženiu, či úplnej strate očakávaných tržieb,
 • efektívne rozhodovať o zmenách a aktualizácii IT prostredia a služieb tak, aby dokázali splniť očakávania obchodnej stratégie spoločnosti pri súčasne akceptovateľných nákladoch,
 • zabezpečiť dostatočnú podporu interných používateľov, ako aj externých zákazníkov a konzumentov poskytovaných služieb,
 • zmeniť IT oddelenie z nákladovej položky na faktor prispievajúci k nárastu tržieb a zisku spoločnosti.

Výsledkom našich dlhoročných skúseností z návrhu, budovania a prevádzkovania spoľahlivej a bezpečnej IT infraštruktúry je Zero Downtime Center – sada nástrojov a služieb zameraných na splnenie cieľov moderného IT oddelenia. Jednotlivé moduly sú navrhnuté tak, aby boli použiteľné aj samostatne, aby boli vhodné pre organizácie rôznych veľkostí a aby dokázali zohľadniť požadovaný pomer investičných a prevádzkových prostriedkov určených pre prevádzku IT oddelenia.
Jednotlivé moduly Zero Downtime Center poskytujeme v troch rôznych obchodných modeloch:

 • Zero Downtime Owned /Kúpa hardvéru + licencií/. Vy budete vlastníkom potrebného hardvéru a licencií a jednotlivé moduly budú prevádzkované vo Vašom dátovom centre. Pri tomto modeli sú potrebné prvotné náklady v podobe investičných prostriedkov.
 • Zero Downtime Service /Prenájom hardvéru + licencií/. Všetok potrebný hardvér a softvér je prevádzkovaný vo Vašom dátovom centre, ale zostáva naším majetkom, pričom platíte mesačný poplatok za používanie modulu ako celku. V tomto prípade sú vyžadované iba prevádzkové prostriedky.
 • Zero Downtime Cloud /Kúpa cloudovej služby/. Platíte mesačný poplatok za používanie modulu, ktorý je prevádzkovaný v našom dátovom centre. V prípade niektorých modulov sú vo Vašom dátovom centre umiestnené komponenty nevyhnutné pre fungovanie služby.


Všetky nami dodávané moduly obsahujú okrem nevyhnutných technických prostriedkov aj naše dlhoročné skúsenosti v podobe expertne nasadeného systému a služby dohľadu a technickej podpory k danému modulu. Vývojom popisovaných modulov ZD.Center naša cesta nekončí. Sústavne usilovne pracujeme na ďalších vylepšeniach existujúcich modulov a na vývoji nových modulov, ktorých cieľom je prispieť k vysnívanej méte všetkých IT manažérov – nulovému výpadku a pokojnému spánku.

Hlavné výhody modulov Zero Downtime Center

 • návrh riešenia presne zohľadňujúci špecifikácie Vášho prostredia
 • optimalizácia nákladov
 • expertné nasadenie riešenia
 • integrácia medzi jednotlivými modulmi Zero Downtime Center ako sú Zero Downtime Monitoring a Zero Downtime Helpdesk
 • profesionálna prevádzková podpora