Zero Downtime Backup

Už dávno pred vznikom informačných technológií bolo všeobecne známe, že informácie predstavujú obrovskú výhodu v mnohých oblastiach ľudského života. V súčasnom svete to platí dvojnásobne. Okrem neustále rastúceho objemu informácií sú ďalším problémom aj zvyšujúce sa požiadavky na ich okamžitú dostupnosť. Kým v minulosti bola hlavnou príčinou nedostupnosti informačných systémov porucha hardvéru, dnes môže iba za približne 15% výpadkov. Vrásky na čele firmám spôsobujú soſtvérové chyby (45%) a zlyhanie ľudského faktora (40%). Zálohovanie je jednou z najdôležitejších úloh IT oddelenia. Ochrana dát pred stratou, poškodením alebo odcudzením dát už dávno nie je jediným dôvodom na zálohovanie. Spoľahlivé zálohovanie a najmä rýchla obnova zálohovaných dát je základným predpokladom čo najrýchlejšej obnovy IT služieb. Modul Zero Downtime Backup je súborom technických prostriedkov (hardvérových a soſtvérových), metodiky a procesov zameraných na spoľahlivé zálohovanie, archiváciu a obnovu dát informačných systémov s ohľadom na ich veľkosť, zložitosť, dôležitosť a špecifické požiadavky rozpočtu organizácie. Filozofiou riešenia Zero Downtime Backup je individuálne nasadenie podľa špecifík organizácie, pri súčasnej garancii odbornej implementácie a profesionálnej prevádzkovej podpory, ktoré sú vždy súčasťou riešenia.

Pri návrhu zálohovacieho systému používame najmodernejšie a najefektívnejšie hardvérové a softvérové prostriedky dostupné na trhu, s dôrazom na optimalizáciu obstarávacích a prevádzkových nákladov. V procese výberu správneho spôsobu a metodiky ochrany dát zvažujeme nasledujúce otázky:

  • kategorizácia dát podľa hodnoty a dôležitosti,
  • požiadavky na rýchlosť obnovy dát,
  • požiadavky na mieru zabezpečenia jednotlivých kategórií dát,
  • legislatívne požiadavky,
  • dostupný čas na vykonanie záloh bez ovplyvnenia prevádzky služieb.

Príkladom je zálohovací systém na základe IBM Spectrum Protect Suite, ktorý vďaka kapacitnému licencovaniu a možnosti využitia moderných metód deduplikácie predstavuje vysoko efektívny spôsob ochrany dát.