Zabbix na workshope v Bratislave

Bratislava, 5. mája 2016 – Workshop Zero Downtime 2016 hostil významnú osobnosť

Vo štvrtok 5. mája 2016 sa uskutočnil v Hoteli Bratislava workshop Zero Downtime 2016 (Nulový výpadok), na ktorom sa zišlo vyše 70 ľudí z IT prostredia. Workshop je projektom spoločnosti eGroup Solutions, a. s., ktorá pokračuje v tradícii usporadúvania odborných prednášok, na ktorých si môžu IT manažéri vymieňať skúsenosti z ich reálnych IT prevádzok.

Tento ročník bol obzvlášť výnimočný, pretože účastníci workshopu si mohli vypočuť zahraničného hosťa – Alexeia Vladisheva, zakladateľa spoločnosti Zabbix a tvorcu populárneho open-source riešenia na monitorovanie IT infraštruktúry. Okrem neho vystúpili viacerí IT špecialisti zo Slovenska, ktorí rozprávali o odborných témach, týkajúcich sa problémov reálnej prevádzky informačných systémov vo firmách, ale aj riešení, ktoré zabezpečia vysokú dostupnosť a rýchlu obnovu po havárií – tzv. ,,Nulový výpadok“.

Sedem prednášajúcich rozprávalo o základných a zásadných otázkach týkajúcich sa monitoringu IT infraštruktúr a zálohovania. Prvé slovo patrilo generálnemu riaditeľovi spoločnosti eGroup Solutions, a. s., ktorý privítal prítomných hostí a odhalil výsledky prieskumu používania nástrojov na monitorovanie IT infraštruktúry, ktorý sa uskutočnil v apríli 2016, na vzorke 400 respondentov – firiem z Bratislavského kraja.

Ďalšie slová už patrili Alexeiovi Vladishevovi, zakladateľovi, riaditeľovi a majiteľovi spoločnosti Zabbix, ktorý vo svojej prednáške predstavil výhody univerzálneho open-source riešenia na monitorovanie IT prevádzky, ktoré sám vyvinul a ktoré sa stalo v IT svete fenoménom, pretože podporuje biznis v mnohých významných spoločnostiach po celom svete. Ako referenčný príklad pre hostí workshopu bolo prezentované riešenie nasadenia tohto nástroja v praxi, a to v reálnom podniku na Slovensku.

V prezentáciách odzneli ďalej témy popisujúce výhody riešení ,,Nulového výpadku“ s využitím produktov od spoločnosti IBM – Power, Storwize a ich praktickosť a využiteľnosť nielen vo veľkých firmách, ale aj v bežnej prevádzke. Ďalšou zaujímavou témou bola problematika bezpečnosti privilegovaných účtov, ktorá poukazovala na možnosti monitoringu, správy a zastavenia útokov, a tak znižovania nepriaznivých vplyvov bezpečnostných incidentov na činnosť organizácie. Všetci prednášajúci sa podelili zo svojimi poznatkami a vedomosťami s ostatnými účastníkmi workshopu a v diskusii, ktorá nasledovala po jednotlivých prezentáciách a účastníci neváhali klásť doplňujúce otázky. O všetkých výstupoch jednotlivých prednášajúcich sa môže verejnosť dozvedieť na webovej stránke www.zerodowntime.sk.

Workshop bol určený pre manažment IT oddelení rôznych spoločností, najmä z oblasti Bratislavy. Cieľom Zero Downtime je najmä výmena skúseností s IT manažérmi, ktorí sa workshopu zúčastnili a živo diskutovali o témach a problémoch, s ktorými sa pasujú vo vlastnom IT oddelení. Zámerom bolo, aby sa stretli ľudia z reálnych IT prevádzok, dozvedeli sa niečo nové, mohli spolu konfrontovať názory a posúvať tému ,,Nulového výpadku“ ďalej.

Workshop svojou odbornosťou, aktuálnosťou a atmosférou prevýšil očakávania účastníkov, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že už mnohí prisľúbili účasť na ďalšom ročníku, ktorý by spoločnosť už po tretíkrát rada zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r.o.