Workshop Zero Downtime

Akcia Zero Downtime 2015 po prvýkrát spojila IT manažérov v snahe komunikovať – informovať, prezentovať, vysvetľovať a vymeniť si navzájom skúsenosti.

Išlo o nultý ročník série workshopov, ktoré organizovala spoločnosť eGroup Solutions, a.s. v piatich mestách na západnom a strednom Slovensku. Workshopy boli zamerané na odborné témy týkajúce sa problémov reálnej prevádzky informačných systémov vo firmách, ale aj riešení, ktoré zabezpečia vysokú dostupnosť a rýchlu obnovu po havárií tzv. ,,Nulový výpadok“. V prezentáciách odzneli témy popisujúce výhody riešenia s využitím produktov od spoločnosti IBM – Power, Tivoli Storage Manager a Software Defined Storage, možnosti financovania pri obstaraní týchto špičkových technológií, praktickosť a využiteľnosť v bežnej prevádzke. Posledné slovo patrilo technickému riaditeľovi spoločnosti eGroup Solutions, a.s., ktorý ukázal svoj pohľad na správne fungovanie IT prevádzky očami odborníka, ktorý sa pohybuje v problematike IT prevádzky už 30 rokov. Cieľom workshopov bola hlavne na výmena skúseností s IT manažérmi, ktorí sa akcie zúčastnili a živo diskutovali o týchto témach a problémoch, s ktorými sa pasujú vo vlastnom IT oddelení.

Náš príbeh o akcii Zero Downtime 2015, sa dostal až na špicu spoločnosti IBM a bol odprezentovaný „worldwide“ pre vrcholový marketing ako referenčný prípad co-marketingu.

Čítajte viac