Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Zabbix

Naša spoločnosť bola už v roku 2015 jediným partnerom spoločnosti Zabbix SIA na Slovensku, pričom v roku 2016 sme uzatvorením zmluvy o partnerstve posunuli našu spoluprácu na vyšší stupeň a stali sme sa tak prvým Zabbix Certified Partnerom na Slovensku.

Zabbix patrí medzi celosvetovo uznávaný a obľúbený enterprise open-source softvér, ktorý dokáže v reálnom čase monitorovať množstvo parametrov a metrík IT prevádzok. Je čoraz viac nasadzovaný a používaný v širokom spektre priemyselných odvetví, od malých prevádzok až po veľké podniky, cloudové služby alebo v súvislosti s novodobým fenoménom „Internetu vecí – Internet of Things (IoT)“ a zbiera prakticky neobmedzené množstvá a typy dát v rámci siete.

V rámci nášho partnerstva vieme poskytovať znalosti a skúsenosti našich vyškolených expertov, a tak vyhovieť aj náročným požiadavkám zákazníka na monitoring jeho IT infraštruktúry. Naša spoločnosť využíva už vyše dvoch rokov vo svojich projektoch riešenia monitoringu založené na Zabbix-e, pričom nejde len o veľké spoločnosti, kde je nasadzovaný ako vhodný nástroj na komplexný monitoring ICT prostriedkov (aj zo vzdialených lokalít), ale Zabbix je použiteľný i v menších spoločnostiach.

Spoločnosť Zabbix SIA bola založená v roku 2005 a je spoločnosťou, ktorá vyvíja softvér na globálnej úrovni, s pobočkami v Európe, Spojených štátoch a Japonsku. Zabbix SIA poskytuje širokú škálu komerčných služieb, technickú a konzultačnú podporu, implementáciu a vlastný vývoj služieb, ako aj možnosti vzdelávania po celom svete. Hlavný dôraz je kladený na flexibilný prístup k potrebám zákazníkov a schopnosť dodať prvotriedne služby na dosiahnutie podnikových cieľov.

Pre viac informácií, návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky, nám napíšte na sales@egroup.sk.

Zabbix