Spoľahlivého IT partnera spoznáte v kritických situáciách

Kedysi stačilo mať IT infraštruktúru najmä dobre navrhnutú a implementovanú. Jej prevádzka bola až na druhej koľaji. Hoci sú dnes rovnako dôležité, prevádzka IT stále ťahá za kratší koniec. Platí totiž mylná predstava, že keď všetko funguje, tak nie čo riešiť – ani financie ani ľudské zdroje potrebné na zabezpečenie IT prevádzky. Všetko sa mení v okamihu, keď je nedostupná niektorá kritická služba, aplikácia či časť infraštruktúry. Všetci zrazu zistia, že bez IT to nejde. Plakať nad rozliatym mliekom však nemá význam. Prvoradou úlohou je zabezpečenie dostupnosti nefunkčných systémov.

Hoci musí IT prevádzka čeliť rôznym problémom, tie najväčšie spôsobujú neočakávané výpadky. Ich príčinou je najmä neznalosť aktuálneho stavu infraštruktúry a jej rôznorodosť. Rovnako však aj nejasné zadefinovanie – kto je za riešenie výpadku zodpovedný. Na vybavenie čaká aj návrh rozpočtu, v ktorom je veľa vstupov a skrytých nákladov, nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov či spôsob, ako obhájiť plánovaný rozvoj IT a s tým spojené finančné prostriedky.

Reálne skúsenosti hovoria, že výpadok časti infraštruktúry, ktorý zabráni užívateľom pristupovať k ich dátam a aplikáciám, spôsobí pokles produktivity z plánovaných 70% na 30% a menej. Samozrejme, tento rozdiel je možné vyčísliť aj v eurách. Cena za osemhodinový výpadok v malej spoločnosti do 15 ľudí je vyššia, ako prípadný ročný paušálny poplatok za správu a podporu takéhoto prostredia externým partnerom.

Oplatí sa ich preto nájsť. Ideálne je, aby týchto partnerov bolo čo najmenej a pre každú časť vašej IT infraštruktúry len jeden. Výhodou je zníženie počtu zmlúv a zároveň jasnejšie zadefinovanie rozsahu poskytnutých služieb. Ako zákazník tak získate aktuálne informácie o stave svojej infraštruktúry, ktoré vám uľahčia tvorbu a plánovanie rozpočtu a zároveň jeden kontakt pre riešenie či už výpadkov, ale aj požiadaviek o zmeny a informácie.

Tým sa podstatne skracuje čas reakcie a následného odstránenia poruchy, nie je nutné prijímať nových ľudí a môžete lepšie plánovať budúci rozvoj svojej IT infraštruktúry. Takýto vzťah navyše prerozdeľuje zodpovednosť a zákazník vďaka správnemu výberu partnera neostáva pri riešení problémov sám. Je to vlastne poistenie škody pre prípad havárie – ak je samozrejmosťou pri autách či nehnuteľnostiach, rovnakú ochranu si zaslúži aj prevádzka vašich IT systémov.