Software Defined Storage – budúcnosť ukladania dát

Denne sa na svete vygeneruje až 2,5 miliardy gigabajtov nových dát. Toto číslo postupne rastie – tak ako rastú firmy. Rovnaká priama úmera však neplatí pokiaľ ide o rozpočty firiem na IT. Neustále pribúdajúce dáta je totiž potrebné niekam ukladať. A to si vyžaduje jednak financie na nákup nového hardvéru a diskového priestoru, ale aj čas na spracovanie a manažovanie dát.

K dispozícii sú viaceré štandardné spôsoby ukladania dát: DAS (direct-attached storage), NAS (network-attached storage) a SAN (storage area network). Všetky majú svoje výhody, ale samozrejme aj svoje obmedzenia.

Prednosťou serverov s diskovou kapacitou (klasické DAS) je ich cena. Rozšírenie diskovej kapacity je však obmedzené počtom diskov v samotnom serveri.

Problém nastáva, ak chce firma zabezpečiť vysokú dostupnosť svojich dát. Vtedy je štandardným podnikovým riešením diskové pole s technológiou SAN. Usporiadanie viacerých serverov na centrálne úložisko so sebou prináša vybudovanie komplexnej SAN infraštruktúry. Ide o najvyššiu úroveň manažmentu dát, no zároveň je to kategória podnikových riešení využívaná najmä v bankách, poisťovniach či vládnych inštitúciách.

Zo štandardných riešení pre firmy sa ako posledná núka technológia NAS. Oproti SAN je lacnejšia a dnes už aj dostatočne výkonná, no má samostatný manažment a obmedzenú rozšíriteľnosť a využiteľnosť pre všetky typy dát.

Obmedzenia týchto známych metód ukladania dát sa prejavujú aj v bežných situáciách – ide napríklad o výmenu zastaraných technológií, migráciu dát pri prechode na novšie verzie softvérov, kde je potrebné vytvoriť častokrát aj niekoľko kópií dát, či riešenie vysokej dostupnosti a obnovy dát po havárii v geograficky vzdialenej lokalite – čo je náročné na manažment a správu dát.

V praxi sa často stáva, že dostatočná kapacita nie je nikdy pre ten systém, ktorý to najviac potrebuje a naopak. Samozrejme, vždy v tom najnesprávnejšom momente – keď potrebujete migrovať na novšiu verziu informačného systému.

Ideálnym riešením pre firmu je jeden úložný priestor, ktorý dokáže kapacitu prideľovať podľa toho, ako a ktorý systém ju potrebuje.

Za náhradu tradičných spôsobov ukladania dát a zároveň budúcnosť ich spravovania sa dnes považuje Software Defined Storage (SDS). Celý diskový priestor je spojený do jedného celku a firma si ho dokáže jednoducho a neobmedzene škálovať.

Ak to zhrnieme – automatizovaný manažment spolu s vysokou dostupnosťou, RAID-om na ochranu dát, ich kryptovanie, snapshoty, klony, zrkadlenie, nekonečná rozšíriteľnosť aj cez viacero lokalít – to sú funkcionality, ktoré viete zabezpečiť len vybudovaním tzv. Storage Area Network. Výsledkom je spojenie storage  zariadení do jednej siete. Takéto riešenie však nie je lacné.

Možnosť vybudovať si storage infraštruktúru s podobnou funkcionalitou ako dnes prevádzkujú banky, poisťovne alebo vládne inštitúcie, no pri výrazne nižších nákladoch, prináša Software Defined Storage. Nasadenie tejto technológie je rýchle, keďže ide o softvér nezávislý na hardvéri, a to aj v kombinácii od rôznych výrobcov (HP, IBM, Dell, EMC…).

Pokiaľ ide o kapacitu – toto riešenie nemá žiadne obmedzenie. V praxi to znamená, že rastom firmy a pribúdajúcimi dátami sa bude rozširovať aj SDS. Ide o technológiu vhodnú aj pre malé alebo začínajúce firmy, keďže začať sa dá s aj malou kapacitou, napríklad 1 – 2 TB, a postupne ju rozširovať.

IBM  prichádza aj s novým označením tejto rodiny produktov, ktorú nazvali IBM Spectrum Storage. Jej cieľom je poskytovať služby v oblasti ukladania dát bez hraníc a hardvérových obmedzení a to jednak pre tradičné (elektronická pošta, ERP systémy a pod.), ako aj nové typy aplikácii – cloud, big data, social, mobile a hybridné riešenia. Do kategórie SDS patria aj dva špeciálne softvérové produkty: IBM Spectrum Accelerate a IBM Spectrum Scale.

IBM Spectrum Accelerate je vhodný pre virtualizované prostredie. Ide o ekvivalent klasického blokového storage zariadenia. Toto riešenie je veľmi flexibilné, založené na osvedčenej technológii a dá sa nasadiť veľmi rýchlo. Zjednodušene ho môžeme opísať ako pospájanie voľného diskového priestoru na viacerých serveroch do jedného virtuálneho úložného priestoru, so všetkými enterprise funkciami ako je RAID na ochranu dát, snaphoty, klony, zrkadlenie. Procesy sú automatizované a pre administrátorov znamenajú úsporu času pri správe dát. Toto riešenie umožňuje prideliť kapacitu tam, kde je práve potrebná, napr. účtovnému oddeleniu pri mzdách alebo účtovných závierkach na konci roka.

IBM Spectrum Scale je založený na file systéme GPFS, čo znamená, že je schopný ukladať veľké objemy dát v určitej štruktúre. Spája v sebe blokové storage s rôznymi operačnými systémami a zabezpečuje tak jednoduchý manažment, ak je firma rozložená do viacerých geografických lokalít. Podporuje integráciu od vrstiev cez disky až po pásky a je vstupnou bránou do cloudu, keďže sa pomocou neho dá vytvoriť hybridný alebo privátny cloud.