Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

Slovak Telekom, a. s.

Zálohovanie a archivácia
Inštalačné a implementačné práce na projekte PANNET LAB HW. Dodávka a fyzická inštalácia páskových knižníc.
2016

Obec Podbrezová

Zálohovanie a archivácia
Dodanie riešenia komplexného a automatického zálohovania dát.

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Realizácia operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia
2015

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Technická podpora pre Operatívny dátový sklad pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia

Sociálna poisťovňa

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Konsolidácia a migrácia systémov Sociálnej poisťovne na HP XP7
2014

Bak & Partners s.r.o.

Správa koncových zariadení, Zálohovanie a archivácia
Riešenia a služby do súčasnosti

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie
2013

Ministerstvo financií SR

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Návrh, implementácia a dlhodobá podpora konsolidácie, virtualizácie, zálohovania a archivácie.

Úrad geografie a kartografie SR

Zálohovanie a archivácia
Zálohovanie a archivácia
2012

Capital Invest, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora virtualizovanej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Dodávka HW, SW infraštruktúry a služieb pre projekt Register adries
2011

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring, Zálohovanie a archivácia
Dlhodobá podpora klienta v oblasti riadenia IT služieb. Návrh, implementácia a dlhodobá podpora centrálneho monitoringu, zálohovania a archivácie.
2004

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zálohovanie a archivácia, Manažment a monitoring
Návrh, implementácia a podpora zálohovania, archivácie a centrálneho monitoringu.
2003

Colné riaditeľstvo SR

Zálohovanie a archivácia
Podpora prostredia zálohovania a archivácie

Slovenská pošta

Zálohovanie a archivácia
Podpora prostredia zálohovania a archivácie
2014

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Dodávka SW infraštruktúry a služieb pre projekt Centrálna ohlasovňa
2011

Kancelária Národnej rady SR

Zálohovanie a archivácia
Jednorazová dodávka služieb.
2004