Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Správa koncových zariadení
Konsolidácia mailových služieb v dcérskych spoločnostiach I.D.C. Holding v krajinách Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko. Konsolidácia Active Directory. Dodávka a implementácia Mobile Device Management.
2016
2014

Bak & Partners s.r.o.

Správa koncových zariadení, Zálohovanie a archivácia
Riešenia a služby do súčasnosti