Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

2016

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Poimplementačná servisná podpora projektu Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry - softvérová technická podpora, hardvérová technická podpora, služby technickej podpory prevádzky, služby rozvoja a služby na vyžiadanie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Dodávka technického riešenia bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry, LAN infraštruktúry, virtualizovanej DMZ infraštruktúry. Dodávka služieb projektového riadenia.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Realizácia bezpečnej WiFi siete pre projekt Logistika vyradzovania
2015