Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

2011

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring, Zálohovanie a archivácia
Dlhodobá podpora klienta v oblasti riadenia IT služieb. Návrh, implementácia a dlhodobá podpora centrálneho monitoringu, zálohovania a archivácie.
2004

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zálohovanie a archivácia, Manažment a monitoring
Návrh, implementácia a podpora zálohovania, archivácie a centrálneho monitoringu.