Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Správa koncových zariadení
Konsolidácia mailových služieb v dcérskych spoločnostiach I.D.C. Holding v krajinách Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko. Konsolidácia Active Directory. Dodávka a implementácia Mobile Device Management.
2016

Národná banka Slovenska

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka centrálneho úložiska údajov.

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Realizácia operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia
2015

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka riešenia HA a virtualizácie na technológii IBM Power Systems

Sociálna poisťovňa

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Konsolidácia a migrácia systémov Sociálnej poisťovne na HP XP7
2014

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Riešenia a služby do súčasnosti

DIPEX spol. s r. o.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb pre projekt Jednotný evidenčný systém FABASOFT
2013

Ministerstvo financií SR

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Návrh, implementácia a dlhodobá podpora konsolidácie, virtualizácie, zálohovania a archivácie.
2012

Capital Invest, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora virtualizovanej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Dodávka HW, SW infraštruktúry a služieb pre projekt Register adries
2011

Finančná správa SR

Konsolidácia a virtualizácia
Podpora IT prostredia

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring, Zálohovanie a archivácia
Dlhodobá podpora klienta v oblasti riadenia IT služieb. Návrh, implementácia a dlhodobá podpora centrálneho monitoringu, zálohovania a archivácie.

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry pre centrálny ERP systém

ECS SLOVAKIA, s.r.o.

Konsolidácia a virtualizácia
Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry UNIX serverov

Úrad geografie a kartografie SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb
2010

Východoslovenská energetika, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW infraštruktúry a služieb pre rozšírenie produkčného prostredia
2013
2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry pre Jednotný ekonomický informačný systém SAP

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Podpora prostredia HW a SW

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Dodávka SW infraštruktúry a služieb pre projekt Centrálna ohlasovňa
2011

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka služieb pre projekt eID
2010
2006

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb projekty (Integrovaný záchranný systém, Jednotný ekonomický informačný systém SAP