Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

2016

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Poimplementačná servisná podpora projektu Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry - softvérová technická podpora, hardvérová technická podpora, služby technickej podpory prevádzky, služby rozvoja a služby na vyžiadanie.

Slovak Telekom, a. s.

Zálohovanie a archivácia
Inštalačné a implementačné práce na projekte PANNET LAB HW. Dodávka a fyzická inštalácia páskových knižníc.

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Správa koncových zariadení
Konsolidácia mailových služieb v dcérskych spoločnostiach I.D.C. Holding v krajinách Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko. Konsolidácia Active Directory. Dodávka a implementácia Mobile Device Management.

Národná banka Slovenska

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka centrálneho úložiska údajov.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring
Redizajn celopodnikového zálohovacieho riešenia, konsolidácia prevádzkovaných systémov, dodávka a implementácia monitorovacieho riešenia prevádzkovaných služieb.

Obec Podbrezová

Zálohovanie a archivácia
Dodanie riešenia komplexného a automatického zálohovania dát.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Dodávka technického riešenia bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry, LAN infraštruktúry, virtualizovanej DMZ infraštruktúry. Dodávka služieb projektového riadenia.

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Realizácia operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia
2015

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Technická podpora pre Operatívny dátový sklad pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Realizácia bezpečnej WiFi siete pre projekt Logistika vyradzovania

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring
Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre IKT zariadenia primárneho a záložného dátového centra FS SR

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka riešenia HA a virtualizácie na technológii IBM Power Systems

Sociálna poisťovňa

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Konsolidácia a migrácia systémov Sociálnej poisťovne na HP XP7
2014

Bak & Partners s.r.o.

Správa koncových zariadení, Zálohovanie a archivácia
Riešenia a služby do súčasnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Riešenia a služby do súčasnosti

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie

DIPEX spol. s r. o.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb pre projekt Jednotný evidenčný systém FABASOFT

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie
2013

Ministerstvo financií SR

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Návrh, implementácia a dlhodobá podpora konsolidácie, virtualizácie, zálohovania a archivácie.

Úrad geografie a kartografie SR

Zálohovanie a archivácia
Zálohovanie a archivácia

Ministerstvo hospodárstva SR

Riadenie IT služieb
Dlhodobá podpora klienta v oblasti riadenia IT služieb.
2012

Capital Invest, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora virtualizovanej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia, Zálohovanie a archivácia
Dodávka HW, SW infraštruktúry a služieb pre projekt Register adries

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Konsolidácia a virtualizácia
Príprava IT prostredia pre prevádzku
2011

Finančná správa SR

Konsolidácia a virtualizácia
Podpora IT prostredia

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring, Zálohovanie a archivácia
Dlhodobá podpora klienta v oblasti riadenia IT služieb. Návrh, implementácia a dlhodobá podpora centrálneho monitoringu, zálohovania a archivácie.

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry pre centrálny ERP systém

ECS SLOVAKIA, s.r.o.

Konsolidácia a virtualizácia
Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry UNIX serverov

Úrad geografie a kartografie SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb
2010