Jednorázová dodávka

Riešenia a služby do súčasnosti

2018

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

Konsolidácia a virtualizácia
Obnova a optimalizácia technickej infraštruktúry IS-JAVYS. Postimplementačná servisná podpora. HW a SW podpora integračnej platformy.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka IBM SW licencií a SW podpora.

RTVS

Zálohovanie a archivácia
Dodávka LTO8 drivers upgrade, zálohovanie, replikácia Stornext dát, poskytovanie technickej podpory.

I.D.C. Holding, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Nasadenie SCCM a WSUS pre centrálne riadenie aktualizácií OS. Podpora zahraničných pobočiek a výmena firewallov.

Slovak Telekom, a.s.

Zálohovanie a archivácia
Poskytovanie supportných služieb na servery, HW support.

Sociálna poisťovňa

Konsolidácia a virtualizácia
Rozšírenie centrálneho dátového úložiska. Zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti centrálneho dátového úložiska.
2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Manažment a monitoring
Zmluva o zabezpečení SW. Pozáručný servis a údržba HW a SW vybavenia výpočtového strediska.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

Konsolidácia a virtualizácia
Support licencií IBM Power HA.

DECODOM, spol. s r.o.

Manažment a monitoring
Technická podpora a údržba podkladovej infraštruktúry informačných systémov spoločnosti.

Úrad geodézie kartografie a katastra SR

Konsolidácia a virtualizácia
SW balík pre podporu prevádzky.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Manažment a monitoring
Vytvorenie dohľadového centra. Dodávka a implementácia SW dohľadového centra pre účely sledovania a vyhodnocovania dostupnosti verejne publikovateľných a interných aplikácií.
2016

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Poimplementačná servisná podpora projektu Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry - softvérová technická podpora, hardvérová technická podpora, služby technickej podpory prevádzky, služby rozvoja a služby na vyžiadanie.

Slovak Telekom, a. s.

Zálohovanie a archivácia
Inštalačné a implementačné práce na projekte PANNET LAB HW. Dodávka a fyzická inštalácia páskových knižníc.

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia, Správa koncových zariadení
Konsolidácia mailových služieb v dcérskych spoločnostiach I.D.C. Holding v krajinách Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko. Konsolidácia Active Directory. Dodávka a implementácia Mobile Device Management.

Národná banka Slovenska

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka centrálneho úložiska údajov.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring
Redizajn celopodnikového zálohovacieho riešenia, konsolidácia prevádzkovaných systémov, dodávka a implementácia monitorovacieho riešenia prevádzkovaných služieb.

Obec Podbrezová

Zálohovanie a archivácia
Dodanie riešenia komplexného a automatického zálohovania dát.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Dodávka technického riešenia bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry, LAN infraštruktúry, virtualizovanej DMZ infraštruktúry. Dodávka služieb projektového riadenia.

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Realizácia operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia
2015

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Technická podpora pre Operatívny dátový sklad pre potreby produkcie NP Digitálna audiovízia

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Sieťová bezpečnosť
Realizácia bezpečnej WiFi siete pre projekt Logistika vyradzovania

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia, Manažment a monitoring
Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre IKT zariadenia primárneho a záložného dátového centra FS SR

I.D.C. Holding, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka riešenia HA a virtualizácie na technológii IBM Power Systems

Sociálna poisťovňa

Zálohovanie a archivácia, Konsolidácia a virtualizácia
Konsolidácia a migrácia systémov Sociálnej poisťovne na HP XP7
2014

Bak & Partners s.r.o.

Správa koncových zariadení, Zálohovanie a archivácia
Riešenia a služby do súčasnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Konsolidácia a virtualizácia
Riešenia a služby do súčasnosti

Rozhlas a televízia Slovenska

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie

DIPEX spol. s r. o.

Konsolidácia a virtualizácia
Návrh a implementácia infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR

Konsolidácia a virtualizácia
Dodávka HW a SW infraštruktúry a služieb pre projekt Jednotný evidenčný systém FABASOFT

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Zálohovanie a archivácia
Návrh, implementácia a podpora zálohovania a archivácie