Dávaj, kým máš ruky ešte teplé

Každoročne sa snažíme venovať, keď už nie čas, tak aspoň peniaze tým, ktorí to potrebujú. Tento rok sme sa rozhodli podporiť deti vyrastajúce mimo svojej biologickej rodiny, prostredníctvom 35. ročníka benefičného koncertu Úsmev ako dar, ktorého sme partnerom. Toto občianske združenie so svojim mottom „aby každé dieťa malo rodinu“ dlhodobo vyvíja úsilie, ktoré s pomocou partnerov vyústilo do reálnych zmien, ktoré priniesli zlepšenie kvality života detí v detských domovoch na Slovensku. Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Aj keď sme zo sveta IT a našou prácou je budovanie a prevádzkovanie IT infraštruktúry, vieme oceniť a vážime si prácu „anjelov“, ktorých poslaním je budovanie a prevádzkovanie náhradných domovov pre deti v núdzi.