Sústreďte sa na vlastný biznis

Prenechajte správu koncových zariadení nám a šetrite čas aj peniaze

Jednoduchšia správa, nasadzovanie, aktualizácia a presadzovanie bezpečnostných politík – to sú len niektoré z výhod, ktoré sľubuje prechod z klasických na virtuálne koncové stanice. Pri tomto type virtualizácie je používateľov desktop (jeho operačný systém, profil, dáta) hosťovaný na serveri a konektivita na takúto virtuálnu stanicu je zabezpečená vzdialeným prístupom.

Myšlienkou virtualizácie klientov je oddelenie hardvérových a softvérových komponentov. Bezpečnosť je dosiahnutá tým, že žiadne dáta nie sú skutočne umiestnené na koncovom zariadení používateľa, ale bezpečne uložené v dátovom centre, umožňujúcom vysokú dostupnosť a schopnosť obnovenia dát používateľa.

Virtualizácia desktopov a aplikácií láme tradičné väzby medzi softvérom, hardvérom a operačnými systémami a odstraňuje potrebu inštalovať a spravovať prostredie desktopov na zariadeniach koncových používateľov. Virtualizáciou môžete z centrály doručovať, spravovať a aktualizovať všetky svoje Windows desktopy a aplikácie rádovo v minútach.

 

Oboznámte sa s výhodami:

Zjednodušený manažment – riešenie typu tenký klient neobsahuje žiadne informácie. Zálohy, administrácia a aktualizácie sú vykonávané na strane servera. Problémy s tenkým klientom sa riešia jeho výmenou, bez potreby reinštalovať operačný systém alebo aplikácie.

Bezpečnosť – dáta sú bezpečne uložené v dátovom centre, ktoré má primeranú fyzickú bezpečnosť. Bezpečnostná politika je aplikovaná na celú firmu.

Znížené náklady – tenkí klienti vydržia dlhšie. Navýšenie výkonu vďaka zvýšeným požiadavkám programového vybavenia sa deje na serveroch, takže nie je nutné vymieňať jednotlivé počítače každé dva až tri roky. Tenkí klienti väčšinou ostávajú v produkcii päť a viac rokov. Okrem toho tenkí klienti spotrebujú oveľa menej elektrickej energie ako tradičné počítače. Taktiež je možnosť využitia starých (existujúcich) počítačov.

Rast podľa potreby – nové servery sa nakupujú podľa aktuálnej potreby. Okrem toho môžu byť servery využívané vtedy, keď sú potrebné. Väčšina z nich môže byť vypnutých mimo pracovnej doby, čím vzniká šetrenie elektrickej energie na prevádzkovanie serverov a chladenie. Live migrácia na strane serverov umožní, že toto šetrenie je pre užívateľov transparentné a ani si nevšimnú, že sa počet bežiacich serverov zrazu zmenšil.

Vzdialený prístup – užívatelia môžu pristupovať k svojim desktopom odkiaľkoľvek pomocou webového prehliadača alebo iného tenkého klienta vo firemnej sieti. Ide o značnú výhodu najmä pre pracovníkov, ktorí často cestujú medzi pobočkami alebo používajú mobilné kancelárie, prípadne pracujú v iných mestách. Rovnako, pokiaľ má pracovník niečo rozpracované u seba v kancelárii, môže v práci pokračovať doma – tam, kde skončil.

Pracujte ako so skutočným desktopom. Prehrávanie videa, počúvanie hudby či používanie USB zariadenia je také isté ako na klasickom desktope, takže robíte to, na čo ste boli zvyknutí.

Projekty v oblasti centrálnej správy a virtualizácie pracovných staníc realizujeme prostredníctvom našich vyškolených a certifikovaných špecialistov a dodávateľov IT technológií:

  • CompTIA Cloud Essentials
  • Microsoft Certified IT Professional
  • Microsoft Certified Technology Specialist
  •  VMware Certified Professional