Efektívne riadenie aj financovanie podnikového IT nie je možné bez relevantných informácií

Riadenie IT služieb (ITSM) predstavuje komplexné riešenie podpory pre koncových používateľov IT služieb a riadenie procesov zabezpečujúcich poskytovanie stanovenej úrovne služieb.

Oblasť riešení ITSM tvorí základný predpoklad pre riadenie dodávky služieb, ktoré poskytujú IT oddelenia. Poskytuje pokrytie riešení od plánovania dodávky služieb cez riadenie ich úrovne až po riadenie incidentov, zmien a konfigurácie IT komponentov. Pokrýva nasledovné funkcie:

  • Riadenie incidentov
  • Riadenie zmien
  • Riadenie konfigurácie
  • Riadenie úrovne poskytovaných služieb

Základom je centrálny HelpDesk – slúži na efektívne riešenie problémov s IT komponentmi, riadenie konfigurácie, incidentov, zmien, problémov a požiadaviek. Zároveň poskytuje množstvo informácií, ktoré po zodpovedajúcom spracovaní dávajú názorný prehľad o efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb. Umožňuje tak riadiť poskytovanie IT služieb na základe vyhodnotenia ich úrovne. Manažment tak do rúk dostáva nástroj na výrazné zefektívnenie prevádzky a údržby IT. Cielene sa zameriava na maximalizáciu kvality služieb, ktoré IT poskytuje pracovníkom organizácie a zákazníkom.

Projekty v oblasti konsolidácie a virtualizácie IT prostredia realizujeme prostredníctvom našich vyškolených a certifikovaných špecialistov a dodávateľov IT technológií:

  • ITIL Foundation
  • IBM Certified Deployment Professional
  • Certified OTRS Consultant