Ak sa chceme dobre rozhodovať, potrebujeme mať dobré informácie. Podniky a organizácie zamerali svoju pozornosť na technológie pre analýzu dát: nástroje, ktoré im umožnia získať hodnotné informácie zo štrukturovaných a neštrukturovaných dát, ktorých objem rastie do nekonečna. Ak analytické nástroje nemajú  k dispozícii kvalitné dáta, informácie na podporu rozhodovania nie je možné získať.  Práve na toto sú vhodné nástroje na integráciu a riadenie dát, kde my, ako dlhoročný partner IBM, využívame ich technológie na analýzu, správu a integráciu dát.

IBM SPSS

So softvérom prediktívnej analýzy IBM SPSS môžete využívať štatistickú analýzu, hĺbkovú analýzu údajov a textu na základe určitých pravidiel a vzorcov, prediktívne modelovanie a optimalizáciu rozhodovania, aby ste dokázali očakávať zmeny a konať s cieľom zlepšiť obchodné výsledky.

IBM MQ Messaging

Riešenia IBM pre pripojiteľnosť a integráciu poskytujú rýchly, flexibilný a spoľahlivý prístup k procesom, aplikáciám a informáciám, bez ohľadu na platformu, zariadenie či formát údajov, zlepšujú prehľadnosť a riadenie služieb, procesov, súborov, pravidiel a udalostí, spájajú zákazníkov, partnerov a dodávateľov a rozširujú procesy prostredníctvom infraštruktúry na posielanie správ, ESB alebo zariadení.

InfoSphere Master Data Management

Riešenia IBM pre dôveryhodné pohľady na kmeňové údaje o zákazníkoch, občanoch, dodávateľoch, umiestneniach, produktoch, účtoch a mnohých ďalších a pre zlepšenie aplikačných a podnikových procesov. Umožňujú zdieľanie dát z rôznych systémov a v rôznych formátoch.

InfoSphere Datastage

Riešenia IBM pre integráciu údajov on-demand v rámci mnohých systémov, prostredníctvom vysoko-výkonného paralelného rámca, rozšírenej správy metaúdajov a podnikovej pripojiteľnosti.