eGroup Solutions opäť potvrdila platnosť ISO certifikátov

V júni 2016 sme v rámci kontrolného auditu realizovaného certifikačnou autoritou opätovne úspešne obhájili certifikát riadenia kvality. eGroup Solutions, a. s. neustále udržiava a skvalitňuje systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Zároveň sme obhájili implementovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Certifikáciou deklarujeme zabezpečenie ochrany dôležitých  informácií, informácií partnerských organizácií a zákazníkov. Systém manažérstva bezpečnosti informácií poskytuje celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, návrh, zavedenie a riadenie bezpečnosti informácií a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom a iným zainteresovaným stranám.

Integrovaný systém manažérstva sme navrhli tak, aby zaisťoval udržanie kvality našich služieb, zvyšoval bezpečnosť prevádzky s dôrazom na ochranu dôvernosti a dostupnosti informácií a pomáhal nám riadiť procesy spoločnosti. V súlade s podmienkami týchto noriem, presadzujeme a zlepšujeme procesné riadenie s cieľom identifikovať a trvalo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov.