O spoločnosti

V súčasnom svete on-line prenosu informácií môže aj niekoľkominútový výpadok IT služieb znamenať pre firmu či verejnú správu miliónové škody či stratu dobrého mena. Sme tu na to, aby k takýmto situáciám nedochádzalo a koncový užívateľ mohol infraštruktúru využívať 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Predpokladom 100% dostupnosti je spolupráca jednotlivých komponentov infraštruktúry – serverov, operačných systémov či diskových polí. Samozrejme tak, aby dokázali reagovať aj na prípadné výpadky a bez obmedzenia funkčnosti systému.

Nie vždy však všetko so všetkým funguje. Zvládnuť termíny a neraz aj vypäté či stresové situácie s tým spojené, dokáže len skúsený a dobre zladený tím, ktorý má dostatok skúseností.

Opierame sa pri tom o 16 ročné skúsenosti so starostlivosťou o dáta. K ich zálohovaniu a obnove neskôr pribudli ďalšie oblasti nevyhnutné k tomu, aby infraštruktúra garantovala požiadavky klienta. Naším partnerom na strane klienta je šéf IT oddelenia, ktorý zodpovedá za správny a bezproblémový chod systémov.

Príbeh eGroup Solutions, a.s. je teda najmä o získaných osobných skúsenostiach a odbornosti ľudí, ktorí ju založili. Ešte predtým sme sa stretli pod značkou ASBIS SK. Neskôr sme spoločne pôsobili v jej divízii eGroup, ponúkajúcej systémové, storage a softvérové riešenia či konfiguráciu high-end serverov.

Rok 2009 priniesol vznik samostatnej spoločnosti a značky eGroup. Počas hľadania odpovedí na otázky používania akýchkoľvek riešení a systémov na správu a ochranu dát sme narazil na dôležitý fakt: takmer 90% firiem, ale aj súkromných osôb, nemá svoje dôležité dáta v potrebnej miere chránené a z nich minimálne polovica ani netuší, prečo by to vôbec mala robiť. Tu niekde pramení celé zameranie firmy.

Ponuka služieb pribúdala postupne: najprv to bolo zálohovanie a obnova zákazníckych dát, cez ktoré sme sa postupne dostali k riešeniu slabín bežných informačných systémov pri ochrane týchto údajov. „Skúsenosti s podpornými systémami nás utvrdili v tom, že spoľahlivú a bezpečnú prevádzku informačného systému je možné docieliť jedine vhodným návrhom už od začiatku,“ spomína Štefan Orosz, podpredseda predstavenstva. A čo bolo liekom na problémy zákazníkov? „Rôzne čiastkové aplikácie zálohovania, až po ucelené a prepracované komplexné systémy pre zálohovanie a obnovu dát, systémov, databáz a aplikácii v jednom riešení,“ vymenúva výkonný riaditeľ Rudolf Bohuš.

Množstvo spravovaných dát a počet zákazníkov rástol. Keďže každá firma potrebuje vedieť, čo sa s dátami počas ich životného cyklu naozaj deje, ďalším prvkom, ktorý pribudol do konceptu správy a ochrany dát boli aplikácie pre ich dohľad a podporu zákazníkov pri ich správe. „Síce existuje množstvo systémov a aplikácií pre prevádzku a správu IT, ale nie všetky sú rovnako použiteľné pre každého zákazníka a jeho dáta,“ vysvetľuje Rudolf Bohuš. Nastal preto čas na hľadanie návrhov a riešení podľa špecifických potrieb klientov. Samozrejme tak, aby už od začiatku, a s použitím všetkých dostupných technológií a systémov, bolo možné zabezpečiť plnú spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku systémov a ochranu dát zákazníka. Ako správna cesta sa ukázalo použitie virtualizačných systémov, technológií pre vysokú dostupnosť, pohavarijnej obnovy a s tým spojených infraštruktúrnych softvérov.

S každým na mieru dodaným riešením rástli aj skúsenosti a znalosti tímu o jednotlivých stavebných prvkoch a tiež o ich výrobcoch: „Dôkazom našej kompetencie navrhnúť, implementovať a spravovať riešenie je celý rad úspešne zrealizovaných projektov či už v štátnej správe alebo súkromnom sektore,“ zdôrazňuje Štefan Orosz.

Spokojnosť klientov je pre členov tímu zároveň zdrojom energie a motiváciou do ďalšej práce. „Pochopili sme, že len dobre zladený a skúsený tím, ktorý má ochotu vzdelávať sa, dokáže byť úspešný. Vhodný návrh, realizácia a následná prevádzka si vyžaduje úzku špecializáciu, na ktorej máme postavené celé naše fungovanie a podnikanie,“ hovorí predseda predstavenstva Marián Benko. „Naša firemná kultúra je postavená na poctivej práci spojenej s odbornosťou, bez ktorej by sme žiaden projekt nevedeli úspešne odovzdať.“

Vyberáme z našich zákazníkov:

 • DIPEX spol. s r. o.
 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Geodetický a kartografický ústav
 • I.D.C. Holding, a.s.
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Národná banka Slovenska
 • Obec Podbrezová
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Slovak Telekom, a. s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.