O tom, aký bol „Nulový výpadok“

Dňa 12. októbra sme ukončili v Nitre sériu workshopov Zero Downtime 2017. Tradičnú akciu „Nulový výpadok“, ktorú sme organizovali už tretí rok, sme zahájili 10.10. v Košiciach v hoteli Yasmin, kde sme boli v rámci workshopov prvýkrát a vďaka hojnej účasti sa sem ešte rozhodne chceme vrátiť. Prostredníctvom workshopov sme sa tentokrát mohli s Vami stretnúť v troch slovenských mestách – okrem už spomínanej Nitry a Košíc, sme zavítali aj do Trenčína. V rámci príprav workshopu, ktorého headlinom bola horúca a aktuálna téma Nariadenia na ochranu osobných údajov – General Data Protection Regulation (GDPR), nás zaujímalo, ako túto problematiku vnímajú firmy na Slovensku. Preto sme zrealizovali prieskum, prostedníctvom ktorého sme oslovili 579 respondentov – firiem rôznej veľkosti a zamerania.  Zistili sme, že organizácie nemajú celkom jasno v tom, kto vo firme by mal byť zodpovedný za zaistenie súladu s GDPR. Na IT oddelenie sa z tohto pohľadu spolieha 65 % spoločností, zatiaľ čo na vrcholový management – IT riaditeľov, generálnych manažérov, alebo na ďalších vedúcich pracovníkov len 22 % firiem. Len 11 % firiem má opatrenia, ktoré vedú k splneniu nariadenia GDPR.  Zo spomínaných 11% firiem, ktoré majú viac-menej GDPR vyriešené už prostredníctvom konkrétnych opatrení, 40 % riešilo GDPR interne (vlastné zdroje) a 60 % externe, teda prostredníctvom partnera – subdodávateľa, alebo viacerých subdodávateľov. Nariadenie GDPR zároveň prináša so sebou aj nutnosť využívať najmodernejšie technológie, ktoré si dokážu poradiť nielen s najnovšími bezpečnostnými rizikami, ale i inými zádrheľmi, ktoré treba vyriešiť do 25. mája. Na workshopoch sa tak hostia, ktorí si nenechali ujsť „Nulový výpadok“, mohli dozvedieť, čo je potrebné na dosiahnutie súladu s GDPR a ako im v tom naša spoločnosť vie pomôcť.

A čo Vy? Ste už pripravení na významné zmeny v oblasti ochrany osobných údajov a máte na to dobrého partnera?