Kontakt

eGroup Solutions, a.s. Trade Center II. Mlynské Nivy 71, 821 05 BratislavaSlovenská republika

IČO: 44 989 709
DIČ: 2022913409
IČ DPH: SK2022913409

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu BA I, Oddiel: Sa,
Vložka 4875/B