IBM Power – technológia budúcnosti

Pojmom „Nulový výpadok” označujeme riešenia a technológie, ktoré majú zabezpečiť vysokú dostupnosť a rýchlu obnovu IT systémov pri ich výpadku.

Prečo je to dôležité? Pomôžeme si konkrétnymi príkladmi: pre spoločnosť z chemického priemyslu hodinový výpadok IT systémov znamenal až 24-hodinové prerušenie výroby. V prepočte na čísla – strata 70 000 eur. Málo? Veľa? Alebo si predstavte banku, ktorej IT oddelenie tesne pred otvorením pobočiek ohlási výpadok IT. Takáto správa určite nepoteší žiadnu firmu.

Zabrániť výpadku IT, prípadne toto riziko znížiť na minimum, už niekoľko rokov umožňuje technológia spoločnosti IBM. Ide o server postavený na vlastnom procesore Power a operačnom systéme AIX, ktorý je vo svete UNIX-ov považovaný za číslo jeden. Prednosťami tohto serverového riešenia sú spoľahlivosť, výkonnosť a finančná úspora.

Opäť nás presvedčia príklady z praxe. Firma, ktorá prevádzkovala IBM Power Server   4 roky, plánovala v nasledujúcom roku investovať do nákupu nového servera. Hoci uvažovali aj nad zmenou technológie, nakoniec sa rozhodli pre rovnaký systém. Rozhodlo jeho dovtedajšie  bezproblémové fungovanie bez akéhokoľvek zásahu. Kvalitu potvrdzujú aj oficiálne štatistiky – priemerná doba plánovaného a neplánovaného výpadku IBM AIX je 15 minút ročne. Pre porovnanie – Windows server 150, OS Linux 50 a OS UNIX v priemere 22 minút ročne. Miera stability IBM AIX je teda na vysokej úrovni.

Presvedčila sa o tom aj spoločnosť podnikajúca v oblasti energetiky keď konsolidovala ERP systém SAP. Pôvodný systém bol prevádzkovaný na staršom UNIX prostredí na CPU s 30 jadrami. Konsolidácia umožnila migráciu na 8 procesorových jadier IBM Power Servera. Požadovaný výkon tak dosiahli s výrazne nižším počtom procesorových jadier. V praxi to znamená úsporu na licenciách.

Oficiálne benchmarky (porovnávacie testy) hovoria, že procesory IBM Power majú o štvrtinu vyšší výkon ako procesory Intel. Z reálnych skúsenosti však vieme potvrdiť, že vyšší výkon majú až o polovicu. IBM Power plnohodnotne podporuje nie len UNIX systém – AIX, ale aj všetky platformy OS Linux, napr. ReHe, SUSE, atď.

Rovnaká konsolidácia vo výrobnom podniku znamenala aj zníženie počtu Oracle licencií. A to až do takej miery, že vďaka úspore na potrebných licenciách bola dodávka IBM Power Servera nakoniec zadarmo.

Usporiť môžu aj firmy zo servermi, ktoré sú dimenzované na špičkový výkon, no vyťažené sú len v určitom čase. Virtualizáciou sa dajú umiestniť na jeden server, ktorý potom rozdeľuje záťaž a samotné systémy si potrebný výkon medzi sebou “kradnú”. Výsledkom sú nižšie obstarávacie náklady. Nehovoriac o tom, že IBM Power Server je možné licencovať podľa potreby, pomocou Hard Partitioningu (iba časť procesora), alebo CoD (kapacity na požiadanie).

Vo svete navyše existuje open komunita, podporovaná všetkými veľkými prevádzkovateľmi dátových centier, ktorá dokáže prispôsobiť IBM Power Server vašim požiadavkám – napríklad z nich urobí “zelené” dátové centrá (s nízkou spotrebou energie).

Svoju infraštruktúru mení napríklad Google – celé prostredie buduje na vlastne vyvinutom IBM Power procesore, ktorý je umiestnený v ich optimalizovanom serveri.

Zhrnuté a podčiarknuté – s IBM Power Serverom získate spoľahlivé, výkonné a cenovo výhodné riešenie. Navyše ide o živú technológiu, ktorej patrí budúcnosť. Pretože žiaden výrobca UNIX systémov neinvestuje toľko do vývoja (ak vôbec) ako spoločnosť IBM.