eGroup Solutions spĺňa normy ISO 9001 a 27001

V septembri tohto roku spoločnosť eGroup Solutions, a. s. opätovne úspešne absolvovala audit súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2008 a zároveň úspešne obhájila implementovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013.
Dôvodom certifikácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti a systému manažérstva kvality je zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie riadenia procesov organizácie a eliminácia vzniku reklamácií. Integrovaný systém manažérstva kvality potvrdzuje, že naša spoločnosť dokáže poskytovať svojim zákazníkom bezpečné, kvalitné a spoľahlivé služby.