Členstvo v IT Asociácii Slovenska

eGroup Solutions, a. s. sa stala členom IT Asociácie Slovenska, ktorá je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. IT Asociácia Slovenska bola založená v roku 1999 a je považovaná za jednu z najvplyvnejších IT organizácií na Slovensku. ITAS má potenciál reálne pôsobiť a spolupracovať s inými organizáciami, ako profesijnými, tak aj štátnymi. Dôvodom pre vstup do členskej základne ITAS je možnosť zúčastňovať sa na tvorbe informačnej spoločnosti, nadviazať užšie a nové kontakty s potenciálnymi partnermi, prispieť spoločnými aktivitami k dosiahnutiu pozitívnych zmien v IT sfére a v konečnom dôsledku ovplyvniť smerovanie záujmov štátu v telekomunikačnej oblasti.

Členovia