Vývoj vlastného produktu pre dohľad

Všetko sa vo svete elektroniky zmenšuje, zatiaľ čo výkon stále narastá. Takýmto príkladom je aj zariadenie Raspberry Pi. Je to miniatúrny počítač veľkosti kreditnej karty, ktorý bol vyvinutý vo Veľkej Británii za účelom spropagovania programovania v školách. Raspberry Pi umožňuje inštaláciu niektorých Linuxových distribúcií a v jeho najnovšej verzii pomenovanej Raspberry Pi 2 aj Windows 10.

Pri moderných počítačoch sa bežne stáva, že plytvajú zdrojmi. Používajú iba zlomky ich výpočtových výkonov pri vykonávaní jednoduchých úloh. Umožňujú spúšťať viacero úloh súčasne, zdieľať zdroje, či použiť virtualizáciu a prevádzkovať tak viacero logických strojov na jednom zariadení. Ale sú prípady, kedy jediné, čo potrebujete, je lacné, spoľahlivé, elektricky a priestorovo nenáročné zariadenie.

Takýmto príkladom, ktorý sme aj úspešne aplikovali, je monitorovanie siete, zariadení a aplikácií pomocou open source monitorovacieho softvéru Zabbix. Konkrétne, použitie zariadenia Raspberry Pi 2 ako proxy server pre Zabbix. Tzv. ,,Zabbix proxy“ slúži na zbieranie monitorovacích dát z jedného alebo viacerých sledovaných zariadení a tieto dáta preposiela na jemu prislúchajúci Zabbix server. Nasadenie Zabbix proxy je užitočné, nakoľko ak monitorovacie údaje zhromažďuje iba proxy, následné spracovanie na serveri je menej náročné na výpočtový a diskový výkon. Zabbix proxy je ideálnym riešením pre centralizované sledovanie vzdialených miest, monitorovanie lokalít s nespoľahlivou sieťovou komunikáciou, zjednodušenie údržby distribuovaného monitorovania a monitorovanie väčšieho počtu zariadení.

Integráciou Zabbix proxy do Raspberry Pi 2 vznikol náš vlastný produkt s názvom eGroup Proxy. Vývoj začal v roku 2015. V tomto roku sme sa tiež stali Zabbix partnerom a člen nášho technického tímu, ktorý sa na vývoji podieľal, získal certifikáciou titul Zabbix Certified Professional.

Prednosti eGroup Proxy:

  • Nezávislý na centrálnom serveri
  • Lokality mimo LAN, aj cez WiFi (integrovaný WiFi modul)
  • Prevádzka aj v prašnom prostredí, bez chladenia (energeticky nenáročné)
  • Bez potreby dodatočného hardvéru
  • Oprava formou výmeny
  • Minimálna konfigurácia firewall-ov
  • Žiadne kupovanie licencií (open source)