12. október v znamení galavečera IT GALA

Aj tento rok sme reklamným partnerom najväčšieho IT podujatia na Slovensku – IT GALA. Ide o najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré od roku 2001 každoročne organizuje Digital Visions, s.r.o. Na spoločenskom večere sa odovzdávajú prestížne ocenenia NAJZISKOVEJŠIA IT FIRMA ROKA, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT ROKA 2017. Okrem zástupcov najvýznamnejších firiem infokomunikačného priemyslu sa podujatia zúčastňujú vedúci predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora.

Viac na: https://www.pcrevue.sk/itgala